ต้องการคนงานในฟาร์มเห็ด (part-time)

 

เราต้องการพนักงานทำฟาร์มนอกเวลาทำงาน 1 วัน ทุกพฤหัสบดีในฟาร์มเห็ดที่ Cattai

(7.00 น. ถึง 4.30 น.)

ลายละเอียด คลิกที่นี่

หากสนใจกรุณาติดต่อ Ben 0416 082 899