เรทเงินออส X-wing$1=24.20, Trusty Money$1=24.30

อัพเดรต 13/12/2017