ทุน Endeavour เรียนต่างประเทศฟรี – ออสเตรเลีย

4389
ทุน Endeavour เรียนต่างประเทศฟรี

การเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งความฝันของอีกหลายๆ คนที่จะได้ท่องโลกกว้าง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ภาษา และความก้าวหน้าในอาชีพ แล้วยิ่งได้ทุนเรียนต่างประเทศฟรี ใครจะไม่สน ทุน Endeavour กันหละ

ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการศึกษา แน่นอนว่ามีทุนเรียนฟรีที่ประเทศออสเตรเลียก็มีนะ นั้นคือ ทุน The Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย  ซึ่งมีวัถุประสงค์ที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาและงานวิจัยระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ของนักเรียนต่างชาติ นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศของตน

Government Scholarship 

 

ทุนนี้เรียกกันสั้นๆ ว่า ทุน Endeavour (ทุนเอนเดเวอร์) เป็นทุนที่รัฐบาลออสเตรเลีย มอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากอเมริกา, เอเชีย, แคริบเบียน, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แปซิฟิก และแถบเอเชีย

ทุนเอนเดเวอร์ ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัคร เป็นทุนที่ให้เปล่า โดยทุนนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา

ทุน Endeavour นี้ดีอย่างไร

ดีเวอร์ เพราะผู้รับทุนการศึกษาของ Endeavour จะได้รับให้ทุนค่าเล่าเรียน หรือทุนสำหรับระยะเวลาการวิจัย ซึ่งค่าเล่าเรียนนั้น รวมค่าบริการนักศึกษาและค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมี ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน)  ค่าตั้งตัว ค่าใช้จ่ายรายเดือน และประกันสุขภาพ 

ทุน Endeavourนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)  เป็นทุนการศึกษาสำหรับ

  • ระดับปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) ทุนการศึกษาสูงถึง $ 140,500 (Masters)
  • ปริญญาเอก (ได้ถึง 4 ปี) ทุนการศึกษาสูงถึง $ 272,500 (PhD)

2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) เป็นทุนการวิจัยระยะสั้น สำหรับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ระยะเวลาได้รับทุน 4-6 เดือน ค่าเรียนมูลค่าสูงสุด $24,500

 

3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สำหรับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญา  อนุปริญญาชั้นสูงหรืออนุปริญญา ระยะเวลาได้รับทุน 1 – 2.5 ปี  ค่าเรียนมูลค่าสูงสุด  $131,000

 

4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) เป็นทุนสำหรับพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาได้รับทุน 1-4 เดือน ค่าเรียนมูลค่าสูงสุด  $18,500

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ เว็บไซต์ Internationaleducation.gov.au หรือ คลิกที่นี่ 

 

เกณฑ์และหลักฐานการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องอายุ18 ปีขึ้นไป หรือ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรนั้นๆ

2. ผู้สมัครต้องถือสัญชาติตามที่ทุนเปิดรับในประเทศนั้นๆ  และต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย – พาสปอร์ตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว

3.  ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี และมีคะแนนการทดสอบทางภาษา  IELTS ระดับ 6.5 (Academic) และในแต่ละ band ต้องไม่ต่ำกว่า 6 –  IELTS 

4. ผู้สมัครจะต้องได้รับหนังสือรับรองการรับเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้อง ทรานสคริปต์และปริญญาบัตร

5. เกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนจากทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ไม่ได้นำมาพิจาณาในการคัดเลือกแต่อย่างได

6. เกณฑ์พิจารณาจาก (แบบคราวๆ) สาขาที่เลือกเรียนต่อ,  แนวโน้มหลังจบจะนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศตนเอง, การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความสนใจที่จะมาศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย – จดหมายรับรอง

 

สำหรับทุนเรียนฟรี สำหรับคนที่ผลการเรียนสูง อาจได้คะแนนการพิจารณาน้อยกว่าคนผลการเรียนต่ำกว่า เพราะเกณฑ์การพิจารณาเขาดูเรื่องประสบการณ์ทำงาน หรือรางวัลต่างๆ ที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน กล่าวได้ว่าการสอบทุนนี้นำเสนอ ผลงานวิชาการของตัวเองอย่างเต็ม เพื่อแสดงศักยภาพว่าผู้สมัครสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง

 

การสมัครรอบ ทุนเรียนต่างประเทศฟรี 

การเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี สำหรับการคัดเลือกทุนประจำปี ค.ศ. 2018 สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 23.59 น. (เวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก) 30 มิถุนายน ค.ศ. 2017  ผลการคัดเลือกประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่ามีผู้รับทุนถึง 698 ราย ซึ่งได้แจ้งผลการสมัครทางอีเมลแล้ว

* การสมัครรอบ ค.ศ. 2019
การเรียนการศึกษาปี ค.ศ. 2019 จะเปิดให้สมัครในช่วงปี ค.ศ. 2018 เมษายน – 30 มิถุนายน

สำหรับใครที่สนใจเตรียมตัวได้ล่วงหน้าได้เลย  และสามารถตามข่าวหรือตรวจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ทุนการศึกษา www.nternationaleducation.gov.au

เรียนต่อต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน ด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ  นักศึกษาจะได้เรียนระดับอุดมศึกษาสูงในต่างประเทศ และเรียนศึกษาต่อในออสเตรเลีย

 

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี ค.ศ. 2018 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมค.ศ. 2017 ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์

จากผลการคัดเลือก 678 ราย มี 18 คนไทยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี ค.ศ. 2018 เพื่อไปทำวิจัยและศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุน Endeavour เรียนต่างประเทศฟรี
ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2018 ภาพจาก thailand.embassy.gov.au

ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2017

ทุน Endeavour เรียนต่างประเทศฟรี ทุนให้เปล่า

 

บทความที่น่าสนใจ

 

เตรียมตัว เรียน ต่าง ประเทศ #อย่างไรไม่ให้โดนหลอก