วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ที่ซิดนีย์ เที่ยวแล้วได้บุญจิตใจสงบ

4960

วัดไทยในซิดนีย์ อีกแห่งหนึ่ง วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ที่คนนิยมไปทำบุญกัน

วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

วัดพุทธรังษี แอนนันเดล  เป็นวัดไทยนิกายเถรวาท ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในซิดนีย์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ทำการเปิดวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542

 

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 001

 

ลักษณะภายในวัดสวยงามกว้างขวาง เหมาะที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งตัววัดก็ไม่ไกลจากกลางเมืองซิดนีย์มากนัก ทำให้การเดินทางคมนาคมมีความสะดวกสบาย

 

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 002

 

ทางเข้าวัดก็ทำให้เห็นถึงความเป็นไทยได้ไม่น้อย บริเวณแถวนั้นเป็นบ้านเรือน ใครเดินผ่านก็สะดุดตาเป็นรูปปั้นยักษ์ไทย 2 ตน ยื่นเป็นสง่า

 

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 003

 

นี้เป็นทางเข้าไปภายในวัด ตัววัดนั้นจะอยู่ด้านหลัง คล้ายกลับทางเข้าหลังบ้านนั้นเอง

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 004

 

ประตูเข้า โบสถ์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล แต่จริงๆ เราไม่เข้าผ่านประตูนี้ ต้องเข้าด้านข้างๆ

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 005

 

ภายในโบสถ์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 006

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 007

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 008

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 010

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 011

 

วัดไทยในซิดนีย์ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 012

 

ที่อยู่ 49 Trafalgar St, Annandale NSW 2038

เบอร์โทร 02 9557 2879, 02 9557 5612

เว็บไซต์ watbuddharangsee.org

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

วัดไทยในซิดนีย์ ร่วมทำบุญ วัด Stanmore

 

10 สถานที่ท่องเที่ยวซิดนีย์ ฤดูใบไม้ผลิ ประเทศออสเตรเลีย